Bilimsel Aktiviteler

BİLİMSEL AKTİVİTELER  1971 –  2015

Prof. Dr.Tarık AKÇAL

290. 17.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, “Söyleşi:  21. Yüzyılda kolorektal  cerrah  nasıl yetiştirilir? – Moderatör:Dr.Ali Akyüz” , Tartışmacılar: Dr Dursun Buğra-Dr Adil Baykan-Dr Tarık Akçal-Dr Mehmet Füzün-Dr Abdullah Zorluoğlu , 9-13. Nisan. 2019, Regnum Karya Kongre Merkezi-Antalya

289. 17.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , “ Konferans: Güncel  Fekal  İnkontinans  Tedavisi- Dr.Türker Bulut” , Oturum Başkanı:  Dr.Tarık Akçal , 9-13. Nisan. 2019, Regnum Karya Kongre Merkezi-Antalya

288. 17.Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , “ Konferans:  ERAS in colorectal cancer surgery-Dr.İsmail Göğenur” , Oturum Başkanları: Dr.Tarık Akçal-Dr.Mustafa Korkut , 9-13. Nisan. 2019, Regnum Karya Kongre Merkezi-Antalya

287.Acıbadem ve Koç Üniversiteleri  tarafından düzenlenen –  ”Rektum Kanseri Tedavisinde Konsensus Toplantısı – İstanbul Deklarasyonu“,  toplantısı onur konukları- Dr K.Alemdaroğlu,Dr A.Akyüz, Dr.T. Akçal ,Dr.A.Baykan,Dr.A.Zorluoğlu,  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi-Acıbadem Altunizade   Hastanesi,  5.Ocak.2019- İstanbul

286.TKRCD 2018- Sonbahar Sempozyumu-Kolorektal Kanserde Yeni Ufuklar,  Oturum 8: “Neoadjuvan Tedavi Sonrası, Tedavi Planlaması”, Oturum Başkanları: Dr Tarık Akçal-Dr Cem Terzi, 9-11 Kasım.2018. Koç Üniversitesi Hastanesi-İstanbul

285.”Multıdıscıplınary Team Approach  ın  Treatment of Rectal Cancer”, One day panel-İn; Ankara Universıty  School of Medıcıne, 3.Mart.2018, Ankara

284. “A Novel Method of Comparing Anti-Adhesive Agents Used to  Prevent Postoperative Peritoneal Adhesions” : Hatipoğlu E., Demiryas S.,Arıkan A.E., Orhan A.,Küçükodacı Z.,Ergüney S.,Akçal T.

Turk  J Colorectal  Dis 2017;27:148-154

283. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi”,  “Konferans:Tümör Biyolojisi ve İmmünoterapide Yeni Görüşler – Dr Emin Kansu”,  Oturum Başkanı: Dr Tarık Akçal,  16-20 Mayıs. 2017, Regnum Karya Kongre Merkezi- Antalya

282. “Rektum Kanserinde Ameliyatsız Tedavi Mümkün mü?” , LİV Hospital-TKRCD-MSKCC ortak toplantısı,  İTÜ Maslak Kampüsü, 24-25.Şubat.2017, İstanbul

281.TKRCD 2016- Sonbahar Sempozyumu- Mükemmele Doğru” , Oturum-2, “Panel:Taramadan tedaviye Diğer Disiplinlerle İşbirliği”, Moderatörler: Dr Tarık Akçal– Dr Serdar Yüceyar,  11-13. Kasım.2016 , Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir

280. TKRCD Toplantısı , ”Rektum Kanserinde Güncel Tedaviler” ,  Koç Üniversitesi  Hastanesi-ArtLab Salonu , 22.Ekim.2016 , İstanbul

279.TKRCD 2016- İlkbahar Sempozyumu (ESCP işbirliği ile) , “ Rektum Tümöründe Transanal Girişimler?” oturumu – Yönetici: Dr.Tarık Akçal ,  12.Ekim.2016 – Wyndham Otel – Ankara

278. XV.TKRCD , “Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu”. Canlı ameliyat oturumu yöneticisi – Prof Dr Tarık Akçal , 16 – 17 Ekim Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi İstanbul

277. XV.TKRCD , “ İnteraktif – Olgular ile Kolorektal Kanser Paneli” , Moderatör; Prof Dr Ayhan Kuzu , Tartışmacı; Prof Dr Tarık Akçal , 23 Mayıs Belek-Antalya 2015
276. XV.TKRCD , Konferans: Prof Dr Feza Remzi – “Divertiküler hastalık” , Konferans Yöneticisi; Prof Dr Tarık Akçal , 20 Mayıs Belek-Antalya 2015
275. “ANOREKTAL FİSTÜLLER” , Ed: Prof.Dr.İhsan Taşçı,“Anorektal Fistülde Tedavi: Fistülotomi(Lay open)” Bölüm yazarı; Prof.Dr.Tarık Akçal – (Kitap basım aşamasında…)
274. XV. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 19-23 Mayıs 2015 , Belek – Antalya (Görev ile)
273. “Cerrahide Yeni Ufuklar”, İstanbul Cerrahi Derneği – Bilimsel Toplantısı , , Konferans; “Videoendoskopik Fıtık Cerrahisinde Yenilikler” – Prof Metin Ertem , Konferans Yöneticisi ; Prof Dr Tarık Akçal , 13-15 Mart
2015 , Harbiye Askeri Müze
272. Cleveland Clinic , Digestive Disease Instıtute , “26th Annual Jagelman / 36th Annual Turnbull İnternatıonal Colorectal Disease Symposium” , 10-15 Şubat 2015 , Fort Lauderdale , FL. (Katılımcı)
271. “Surgery of the Thyroid and Parathyroid Glands” Symposium, 16-18 Kasım 2014 , Marriot Harbour Convention Center , Boston (Katılımcı)
270. Pilanci KN, Elbüken F, Ordu C, Köksal G, Tekelioğlu MH, Okutur K, Göksel S, Köksal U, Akçal T, Tecimer C: “A Rare Case of Sunitinib-Induced Hyperammonemic Encephalopathy and Hypothyroidism in Metastatic Renal Cell Carcinoma” , Am J Ther. Jun 4. 2014
269. TKRCD İlkbahar Sempozyumu , Tartışmalı Panel – “Cerrahi kararını ne zaman verelim?” Panel Başkanı: Prof Dr Tarık Akçal , Prof Dr Feza Remzi, 9-11 Mayıs 2014 – Adana
268. TKRCD İlkbahar Sempozyumu , 9-11 Mayıs 2014 Adana (Görev ile)
267. “TKRCD, 8.Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu” , TKRCD-Acıbadem Üniversitesi-Uludağ Üniversitesi-Acıbadem Bursa Hastanesi ortak aktivitesi, Canlı ameliyatlar bölümü , Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 14-15 Aralık 2012, Bursa
266. 18.Ulusal Cerrahi Kongresi, Gastrointestinal Sistem Cerrahisi – Öğretim Konferansı: “Düşman Pelvis, Nasıl başa çıkılır? ”. Prof Dr Selman Sökmen, Konferans Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 23-27 Mayıs 2012, İzmir
265. 18.Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir (Görev ile)
264. TKRCD İlkbahar Sempozyumu – Nisan-2012, Edirne (Görev ile) Ofset, 1.Baskı, İstanbul
263. “İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI” , Ed: Prof.Dr.Tarık Akçal , Prof.Dr.Sümer Yamaner, Prof.Dr.İsmail Hamzaoğlu, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayınları- “Giriş – Tarihçe” Bölüm Yazarı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Yayınları- Epimat 2012, Sayfa: 11-13
262. 6.Cerrahi Araştırma Kongresi, 8-10 Aralık 2011 Ankara, Panel II. “Cerrahide düşünceden uygulamaya” Panel Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal
261. “ANOREKTAL BÖLGENİN SELİM HASTALIKLARI” , Ed. Menteş–Bulut–Alabaz-Leventoğlu. “Perianal-Anorektal apse , fistüller”. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayınları , BAYT Basın ve Yayın Ltd. Şt., Ankara 2011, Sayfa:73-105
260. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ – CERRAHİ DERS KİTABI” , Ed: Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy , “Rektum Kanseri” Bölüm yazarı Prof.Dr.Tarık Akçal . Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları – Yayın No:280 , İstanbul 2011 , Cilt:II , Sayfa:986-1015
259. 3.Ulusal Fıtık Kongresi , “Dr Yılmaz User anısına kasık fıtığı oturumu” , “Fıtık tarihçesi – Fıtık Onarımında teknoloji hangi yönde ilerliyor ”, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 12-15 Ekim 2011 Antalya
258. 3.Ulusal Fıtık Kongresi, 12-15 Ekim 2011 Antalya (Görev ile)
257. XIII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Kongre Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Gloria Kongre Merkezi, Belek – Antalya , 18-22 Mayıs 2011
256. Uluslararası Katılımlı, “Peritoneal Karsinomatosis Sempozyumu” , “Canlı Ameliyat Yayını Oturumu” Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 2-3 Mayıs 2011 , DEÜTF – İzmir
255. “Tek delikten laparoskopik kolektomi-SİLS” Konferansı , Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal , “10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi” 27-30 Nisan 2011, İstanbul Kongre Merkezi- Harbiye, İstanbul
254. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , 27-30 Nisan 2011, İstanbul Kongre Merkezi- Harbiye, İstanbul
253. Uludağ Üniversitesi 4. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, “Crohn Hastalığında Cerrahi” Konferansı” , Moderatör: Prof. Dr. Tarık Akçal , Grand Yazıcı Otel, Uludağ- Bursa17-20 Mart 2011
252. “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği”, “Kolon Kanseri Cerrahi Tekniğinde Güncel Gelişmeler:Total Mezokolik Eksizyon Sempozyumu” ,“Onkolojik Prensipler” Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 18-19 Şubat 2011 , AÜTF İbn-i Sina Hastanesi , Hasan Ali Yücel Salonu , Ankara
251. “Türkiye Klinikleri – GENEL CERRAHİ” – Proktoloji Özel Sayısı. Editör: Prof.Dr.Tarık Akçal , Cilt 3, Sayı 3, 2010, 90 sayfa
250. “KOLON ve REKTUM KANSERLERİ” , Ed: Dr.A.Baykan, Dr.A.Zorluoğlu, Dr.E.Geçim, Dr.C.Terzi: “Kolon kanserinde Cerrahi Tedavi Teknikleri” Bölüm yazarı . Prof.Dr.Tarık Akçal, “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayını” , 809 sayfa , Seçil Ofset Matbaacılık, 1.Baskı, İstanbul 2010, sayfa 235-249
249. “Gastrointestinal Kanserlerde Multidisipliner İnteraktif 12. Vaka Toplantısı” (İGOG), Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 10 Kasım 2010 , Ceylan İntercontinental Otel , İstanbul
248. “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Sonbahar Sempozyumu” , Rektum kanseri Oturumu: “Rezektabl Orta Rektum Kanseri” Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Swiss Otel Kongre Merkezi, İzmir , 4-6 Kasım 2010
247. Anal fistül Sempozyumu, “Karmaşık Anal Fistül” Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Ulusal Cerrahi Kongresi-2010 / 26-29 Mayıs-2010, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara

246. “Rektum kanseri” Sempozyumu, Oturum başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Ulusal Cerrahi Kongresi – Sheraton Kongre Merkezi, Ankara, 26-29 Mayıs-2010,
245. Ulusal Cerrahi Kongresi-2010,Sheraton Kongre Merkezi, Ankara 26-29 Mayıs-2010 (Bildiri ve görev ile)
244. “Tek Delikten ,non scar,Laparoskopik Cerrahi”, “Cerrahpaşa Cerrahi Günleri- 100 Yıl ” “Dünya Literatürü ne diyor?” , Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal 15-16 Mayıs 2010 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Genel Cerrahi AD.
243. SAGES – 2010 Kongresi ” , 14-17 Nisan 2010 , Old City Alexandrea, Gaylord Convention Center, Washington-ABD
242. “TKRCD- Laparoskopik Kolo-Rektal Cerrahi Kursu”, “Canlı Ameliyat Oturumu- Rektum Cerrahisi”, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 1-2 Nisan 2010, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Genel Cerrahi AD.
241. “TKRCD- Laparoskopik Kolo-Rektal Cerrahi Kursu”, “Laparoskopik Kolorektal Cerrahide Temel İlkeler”, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 1-2 Nisan 2010, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Genel Cerrahi AD.
240. “İstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri” – “Gastrointestinal Stromal tümörler ve Nöroendokrin tümörlerde tartışmalı konular”, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 23-25 Ekim 2009 , Güral Wellness Park Hotel, Sapanca
239. “21.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi” – “Türk-Alman Cerrahi Toplantısı” – “10.Türk-Alman Endoskopi Günü” , 8-9 Haziran 2009, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu , İstanbul
238. “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Kursu” Oturum IV: “Ülseratif kolit olgu sunumları” Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 29-30 Mayıs 2009 , Hilton Oteli , Mersin
237. “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Kursu” , OturumIII: .Başkan , Prof.Dr.Tarık Akçal , 29-30 Mayıs 2009 , Hilton Oteli , Mersin
236. “12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi” , Panel: “Anal Fistüller – Fistülotomi Fistülektomi” , Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Maritim Pine Beach Hotel, 19-24 Mayıs 2009 , Belek-Antalya
235. “12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi” , Panel: “İltihabi Barsak Hastalıkları” Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal, Prof.Dr.Süphan Ertürk , Maritim Pine Beach Hotel, 19-24 Mayıs 2009 , Belek-Antalya
234. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi”, Maritim Pine Beach Hotel, Mayıs 2009 , Belek-Antalya (Bildiri ve görev ile)
233. “1.Çukurova Genel Cerrahi Günleri” ve “İlkbahar Meme Toplantısı 2009”, Konferans 9: “Kolorektal Poliplerde Tanı ve Takip Kriterleri” Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal 9-11 Nisan 2009 , Hilton Oteli , Adana
232. “TKRCD- Total Mezorektal Eksizyon Kursu”,Moderatör-Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal 9-Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi AD., 9-10 Ocak-2009 Balçova- İzmir
231. “Cerrahi Gastroenteroloji 2008” – 13. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu ve Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 2008 Kış Sempozyumu – Panel: “Ülseratif Kolit” , Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal , Wow İstanbul Airport Hotel & Convention Center , 31 Ekim – 1 Kasım 2008, İstanbul
230. “18th. World Congress of the İnternational Association of Surgeons , Gastroenterologists and Oncologists” , Current Approach to the Diagnosis and Treatment of Gastrointestinal System Diseases. Colorectal Session 7: “Complications of colorectal cancer surgery” Chairmen: Dr.Tarık Akçal , “Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Center” – October 8-11 , 2008 İstanbul
229. Kimberly M.Dalal. “Carcinoma of the Rectum” , İn; “ABDOMİNAL SURGERY” Ed. Maingot,R ; Türkçe Çeviri:“Rektum Kanseri”- Çeviri / Prof.Dr.Tarık Akçal in; “ABDOMİNAL OPERASYONLAR” , Ed. Prof.Dr. Ahad Andican, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2008 , sayfa 693-726
228. “20.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi”, “9.Türk-Alman Endoskopi Günü” , 8-10 Haziran 2008, The Marmara Hotel , Taksim-İstanbul
227. “Ulusal Cerrahi Kongresi-2008” , 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel-Antalya. Konferans 5.“Kolorektal kanserde izlem”, Konuşmacı: Dr.John Primrose, Oturum Başkanı: Dr.Tarık Akçal
226. “Ulusal Cerrahi Kongresi-2008” , 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel-Antalya (Görev ile)
225. “Cerrahpaşa-Genel Cerrahi-Gastrointestinal Cerrahi Grubu” , 29 Nisan 2008,Mesem Toplantı Salonu-Cerrahpaşa-İstanbul, Panel 4; “Selim Anal Hastalıklara Tedavi Yaklaşımı” , Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal
224. SAGES – 2008 Kongresi” , 9-12 Nisan 2008 , Pennsylvania Convention Center , Philadelphia – Pennsylvania – ABD
223. “Kronik Venöz Yetersizlikte ve Hemoroidal hastalıkta Güncel Tedavi”, 27 Mart 2008, Sait Halim Paşa Yalısı-Yeniköy İstanbul, “Abdi İbrahim AŞ”. tarafından düzenlenen “Pratisyen Hekimlere Yönelik Eğitim Toplantısı” , Konuşmacılar; Prof.Dr.Tarık Akçal- Prof.Dr.Kürşat Bozkurt
222. “Kolorektal Cerrahide Güncel Kavramlar ve Tartışmalı Konular”, 21-22 Mart 2008, Sheraton Otel ve Konferans Merkezi,Ankara. 1.Oturum sunumlarının “Özetleme ve Tartışmacıları”, Dr.Abdullah Zorluoğlu-Dr.Tarık Akçal – Dr.Cem Terzi
221. “HEMOROİD HASTALIĞI ve TEDAVİSİ”, Ed: Dr.A.Baykan, Dr.M.Füzün, Dr.A.Zorluoğlu. “Kriyoterapi” , Bölüm Yazarı. Prof.Dr.Tarık Akçal, “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayını”, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul-2007, sayfa 65-67
220. “HEMOROİD HASTALIĞI ve TEDAVİSİ”, Ed: Dr.A.Baykan, Dr.M.Füzün, Dr.A.Zorluoğlu. “Skleroterapi” , Bölüm Yazarı. Prof.Dr.Tarık Akçal, “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yayını”, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul-2007, sayfa 61-65
219. “Cerrahi Gastroenteroloji-2007”,12.Uzmanlık Sonrası EğitimKursu.26-27Ekim2007, Crowne Plaza Hotel-İstanbul, Panel; “Pelvik Taban Sorunları”, Moderatör: Dr.Tarık Akçal
218. “Cerrahi Gastroenteroloji-2007” , 12.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu. 26-27 Ekim 2007, Crowne Plaza Hotel- İstanbul, Tartışmalı Panel: “GİS cerrahisinde Anastomoz Sorunlarına Yaklaşım”, Tartışmacılar: Dr.Tarık Akçal-Dr.Selman Sökmen-Dr.Arzu Poyanlı
217. “8.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahisi- “Modifiye Canlı Yayın- 1” Tartışmacılar: Dr.J.Santi Azagra – Dr.Pascal Wintringer – Dr.Tarık Akçal , 1-4 Temmuz 2007 – Wow Kremlin Palace – Antalya
216. 8.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi” , 1-4 Temmuz 2007,Wow Kremlin Palace- Antalya (Görev ile)

215. “SAGES – 2007 Kongresi” , 18-22 Nisan 2007 , Las Vegas-Nevada-ABD
214. “3.Çukurova Kolo-Proktoloji&Stoma-Terapi Sempozyumu”, 12-14 Nisan 2007, Adana Hilton Hotel, Adana, “İnteraktif Olgu Sunumları-3” , Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal
213. “2.Uludağ Genel Cerrahi’de Güncel Yaklaşım Kongresi” , 8-11 Mart 2007, Grand Yazıcı Otel, Uludağ-Bursa , Panel , “Anorektal cerrahi” , Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal
212. “Cerrahi Gastroenteroloji-2006” 11. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu. 10-11 Kasım 2006, Crowne Plaza Hotel- İstanbul, Panel ,“Ülseratif Kolit”, Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal
211. “23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi”, 4-7 Kasım 2006, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul, Panel “GİS Kanamaları- GİS kanamalarda Cerrahi Tedavi” , Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal
210. “ISUCRS-2006” , XXI.Congress of İnternational Society of the University of Colon and Rectal Surgeons, Panel:IV: “What is the critical and important point;in complex anal fistula treatment, in classical hemorrhoidectomy and in rectocele repair.”. Panel Başkanları – Robin Phillips – Tarık Akçal – Panelistler: “Zoran Krivokapic-Mario Pescatori”. 25-28.Haziran..2006 , Hilton Convention Center, İstanbul
209. “Ulusal Cerrahi Kongresi-2006” , Poster Sunuları:59 – Poster alanı:V- “Kolorektal cerrahi”, Moderatör- Prof.Dr.Tarık Akçal , Mayıs-2006, Antalya
208. “Ulusal Cerrahi Kongresi-2006”, Sözlü Sunu Oturumu:VIII- Konu: “Kolorektal cerrahi:II”. Oturum Başkanları – Prof.Dr.Tarık Akçal – Prof.Dr.Tuncay Yılmazlar, Mayıs-2006, Antalya
207. “Ulusal Cerrahi Kongresi-2006”, Eğitim kursu:VI- “Ano-rektal bölge sorunları”. “Rektal prolapsus-Abdominal yaklaşım”. Konuşmacı – Prof.Dr.Tarık Akçal , Mayıs-2006, Antalya
206. “Ulusal Cerrahi Kongresi-2006” / 24-28 Mayıs – Antalya ( Bildiri ve Görev ile)
205. “SAGES – 2006 Kongresi”- 26-29.Nisan.2006,Dallas-Texas-USA
204. Prof.Dr.Tarık Akçal, “Kolitis Ülseroza’nın Cerrahi Tedavisi” . İn: Fazio,W.W., Church,J.M., Delaney,C.P.(Ed): “CURRENT THERAPY in COLON and RECTAL SURGERY” Elsevier Mosby Co. Second edition. 2005. Çeviri: “KOLON ve REKTUM CERRAHİSİNDE GÜNCEL TEDAVİ”. Çeviri editörleri: Prof.Dr.Tarık Akçal -Prof.Dr.Dursun Buğra, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul 2006, Sayfa 221-229
203. “CURRENT THERAPY in COLON and RECTAL SURGERY” Ed. Fazio,W.W., Church,J.M., Delaney,C.P. Elsevier Mosby Co. Second edition. 2005. Türkçe çeviri: “KOLON ve REKTUM CERRAHİSİNDE GÜNCEL TEDAVİ” . Çeviri Editörleri: Prof.Dr.Tarık Akçal-Prof.Dr.Dursun Buğra, Avrupa Tıp Kitapçılık , I. Baskı, 628 sayfa , İstanbul 2006
202. “Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği – Gaziantep Bölgesel Toplantısı” 24-26.Kasım.2005, Gaziantep, “İltihabi Barsak Hastalıkları” Paneli. “Ülseratif Kolitte Cerrahi” , Panelist – Prof.Dr.Tarık Akçal
201. “Cerrahi Gastroenteroloji – 2005“ – “İ.Ü. 10.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu”- Panel “Anorektal Bölge Sorunları”. Panel başkanı – Prof.Dr.Tarık Akçal 30 Eylül / 1 Ekim.2005, Crowne Plaza Hotel-İstanbul
200. “7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi”,18-21.Eylül.2005, The Marmara Oteli-İstanbul ,”İnteraktif Canlı Ameliyat Yayını – IV” :”Kolorektal girişimler” – (Norveç – Çapa ve Cerrahpaşa ameliyathanelerinden canlı yayın) Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal
199. “7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi”,18-21.Eylül.2005 – İstanbul , (Görev ile)
198. Amerikan Cerrahlar Koleji , Türkiye bölümü Toplantısı , 17-18.Eylül.2005, Cevahir Kongre Merkezi – Okmeydanı – İstanbul
197. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği – Trabzon Bölgesel Toplantısı , ”Anal bölge hastalıklarında tedavi seçenekleri” Paneli , “Anal fistül” Panelist / konuşmacı Prof.Dr.Tarık Akçal , Haziran 2005 , Trabzon
196. “SAGES-2005 Kongresi”, 13-16 Nisan 2005, Ft.Lauderdale-Florida-ABD
195. Kolon,Rektum ve Anüs Hastalıkları-2004, “9.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu”- “Anorektal selim hastalıklar” Paneli – Moderatör: Prof.Dr.Tarık Akçal , 8-9 Ekim 2004 ,Crowne Plaza Hotel,İstanbul
194. Altınlı E. ,Balkan T.,Uras C.,Doğusoy G.,Akçal T.,Balcısoy Ü.: “Rectal duplication as an unusual cause of chronic perianal fistula in an adult:Report of a case”, Surg.Today, 34:796-798, 2004
193. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği – Samsun Bölgesel Toplantısı – “İltihabi barsak hastalıkları” Paneli , “Ülseratif Kolitte Cerrahi”, Panelist/ konuşmacı : Prof.Dr.Tarık Akçal , Haziran.2004 , Samsun
192. Ulusal Cerrahi Kongresi” , Panel:1 “Rektum kanseri – Total Mezorektal Eksizyon. Ne zaman? Nasıl? “. Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Mayıs.2004, Antalya
191. Ulusal Cerrahi Kongresi” , Mayıs.2004 , Antalya (Görev ile)
190. SAGES-2004 Kongresi”, 31 Mart – 3 Nisan 2004, Denver-Colorado-ABD
189. Hamzaoğlu,İ., Baca,B., Ertem,M., Taşkın,M., Ersan,Y., Akçal,T.: “Ülseratif kolit nedeniyle Restoratif Proktokolektomi uygulanan 54 hastanın klinik sonuçları”, 10.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7-11.Eylül.2003, Kemer- Antalya, Kongre özet kitabı , sayfa:82
188. Tekelioğlu,M.H., Sertel,İ., Akçal,T., Bükey,Y. “Ülseratif kolit ile karışan bir kolonik Kaposi sarkomu olgusu”, X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Eylül.2003, Kemer-Antalya, Kongre özet kitabı , sayfa:80
187. X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , Konferans: 5: “Poş komplikasyonları”. Konuşmacı: Feza Remzi, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Eylül.2003,Kemer-Antalya
186. “X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi”,7-11.Eylül.2003,Kemer-Antalya, (Bildiri ve Görev ile)
185. “KOLON REKTUM ve ANAL BÖLGE HASTALIKLARI” Editörler: Prof.Dr.K. Alemdaroğlu , Prof.Dr.T.Akçal , Prof.Dr.D.Buğra . “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği” yayınları. Ajans Plaza Ltd. İstanbul 2003 (2.Baskı 2004), 735 sayfa
184. “Perianal abse ve fistüller” “KOLON REKTUM ve ANAL BÖLGE HASTALIKLARI” içersinde; Bölüm yazarı: “Prof.Dr.Tarık Akçal Kitap Editörleri: Prof.Dr.K. Alemdaroğlu , Prof.Dr.T.Akçal , Prof.Dr.D.Buğra . “Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği” yayınları. Ajans Plaza Ltd. İstanbul 2003 (2.Baskı 2004). sayfa 171-184
183. Prof.Dr.Tarık Akçal ,“Kolitis Ülseroza’nın Cerrahi Tedavisi” “AKTÜEL GASTROENTEROLOJİ ve HEPATOLOJİ” içersinde; Editör: Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy, “Bilimsel Medikal Yayıncılık” , İstanbul 2003, sayfa 375-380
182. “1. Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyumu ve Kursu” , Panel 4: ”Fissür-Apse-Fistül”. “Anal fissürde cerrahi tedavinin yeri? Açık – Kapalı?“ Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 3-6.Nisan. 2003- Adana
181. Altınlı E,Sarıbeyoğlu K,Pekmezci S,Uras C,Taşçı H, Akçal T ”An effective omentoplasty technique in laparoscopic surgery for hydatid disease of the liver”, JSLS., 6(4) Oct-Dec:323-326, 2002
180. İpek T,Altınlı E,Yüceyar S,Ertürk S,Eyüboğlu E, Akçal T.: “Laparoscopic repair of a Morgagni-Larrey hernia : report of three cases”, Surg Today.32(10):902-905, 2002
179. “Perianal ve Rektovaginal Fistüller”, Konferans: Konuşmacı- Prof.Dr.Tarık Akçal İÜ.İstanbul Tıp Fak.,7.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu:”Kolon Rektum ve Anüs Hastalıkları” . 11-12/Ekim

2002 ,Crown Plaza Hotel, İstanbul
178. Ülseratif Kolitis’in Cerrahi Tedavisi”, Konferans: Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Mart-2002 , SSK.İstanbul Hastanesi, Samatya – İstanbul
177. Altınlı E, Pekmezci S, Balkan T, Somay A, Büyükbeşe M.A, Taşçı H, Akçal T: Castleman’s disease masquerading as sigmoid colon tumor and Hodgkin lymphoma, Swiss Surg. 8(1):7-10, 2002
176. Prof.Dr.Tarık Akçal “Akut ve Kronik Kolesistit”. HEPATO-BİLİER SİSTEM ve PANKREAS HASTALIKLARI”içersinde ,Editörler:Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy, Prof.Dr.Hakan.Şentürk, İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ,Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi – No:28, İstanbul 2002 , Sayfa 141-149
175. “Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu”,Cerrahpaşa Tıp Fak. Oditoryumu-İstanbul. 5.Oturum: “Safra Taşları ve Komplikasyonları” : “Akut ve Kronik Kolesistit” , Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Ocak-2002,
174. “Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu”,Cerrahpaşa Tıp Fak. Oditoryumu-İstanbul. 5.Oturum: “Safra Taşları ve Komplikasyonları” , Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , Ocak-2002
173. Prof.Dr Tarık Akçal, “Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi: Aksiller diseksiyon” “MEME HASTALIKLARI” içersinde , Editör: Prof.Dr.G.Ünal – Prof.Dr.H.Ünal, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd- İstanbul 2001, sayfa 422-428
172. Prof.Dr.Tarık Akçal, “Kronik Kolitis Ülseroza” İn. John L.Cameron .(Ed): “CURRENT SURGİCAL THERAPY”,1998 . Çeviri; “GÜNCEL CERRAHİ TEDAVİ” Editörler: Prof.Dr.Sabri Ergüney-Prof.Dr.Yusuf Çiçek.- Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. İstanbul 2001, sayfa 179-183
171. Prof.Dr.Tarık Akçal “Kolitis Ülseroza’nın Cerrahi Tedavisi” , “AKTÜEL GASTROENTEROLOJİ ve HEPATOLOJİ” içersinde , Editör: Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy, Bilimsel Medikal Yayıncılık , İstanbul 2001, Sayfa 326-330
170. “Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları” , Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık AKÇAL Kasım 2001, İntercontinental Otel – İstanbul
169. “6.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi” ve “1. Congress of the World Society for Breast Health” – “Erken Evre Meme Kanserinde Tedavi: Aksiller diseksiyon”.Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık AKÇAL, 22-26 Eylül 2001, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı- İstanbul
168. Altınlı E.,Yavuz N., Ergüney S., Ertem M., Bükey Y., Akçal T: “Hemorroid ve rektal mukozal prolapsus tedavisinde dairesel “stapler anoplasti “ uygulaması, ” Mediterranean Society of Coloproctology” ve “9.Turkish National Congress of Colorectal Surgery”, 9-13 Eylül 2001, Kemer – Antalya, Kongre Özet Kitabı sayfa 147
167. “Mediterranean Society of Coloproctology” ve “9.Turkish National Congress of Colorectal Surgery”, “Laparoscopy” paneli, Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık AKÇAL Panelistler: D.Rosin – J.Milson- S.Larach , Eylül 2001, Kemer- Antalya
166. “Mediterranean Society of Coloproctology” ve “9.Turkish National Congress of Colorectal Surgery” , Eylül 2001, Kemer- Antalya (Bildiri ve Görev ile)
165. 9.th İnternational Congress of the European Association for Endoscopic Surgery Haziran 2001, Maastricht – Hollanda
164. XIV. Ulusal Kanser Kongresi” ,, “Pankreas Kanserleri” Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık AKÇAL -30 Nisan – 4 Mayıs 2001-Crown Plaza Otel – İstanbul
163. E.Altınlı, C.Kara, F.Akova, F.Şirin, T.Akçal:“Peutz-Jeghers Sendromunda Multipl İleum ve kolon İnvajinasyonu”,Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15:121-122, 2001
162. Altınlı E.,Sarıbeyoğlu K., Sakoğlu N., Doğusoy G., Akçal T:”Rektumun primer non-Hodgkin lenfoması. – Olgu sunumu”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15:183-185, 2001
161. Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları , Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal Kasım 2000, İntercontinental Otel- İstanbul
160. Kolon ve Rektum Hastalıkları, 5.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu – Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal-“Kolorektal Kanserde Tarama”, Konuşmacı: Prof.Dr.G.Ekelund, Ekim 2000, İstanbul
159. Altınlı E., Uras C., Balkan T., Doğusoy G., Akçal T., Balcısoy Ü.: “ Rectal duplication in an adult: Unusual Case of chronic perianal fistula”. “I.Congress of Mediterranean Society of Coloproctolgy” Abstract book page: 121, September 2000 Nazaret – İsrail
158. I.Congress of Mediterranean Society of Coloproctolgy , September 2000 Nazaret – İsrail (Bildiri ile)
157. Prof.Dr.Tarık Akçal ,“Laparoskopik Proktokolektomi ve İleal poş-anal Anastomoz” . İn; Carol E.H.Scott-Conner(ed): “THE SAGES MANUEL” . Türkçe çevirisi “SAGES EL KİTABI – Laparoskopik Cerrahi ve Gastrointestinal Endoskopinin Esasları”. Çeviri Editörü:Prof.Dr.Metin Ertem, Yüce reklam-yayım-dağıtım A.Ş. Sökmen matbaacılık , İstanbul-2000 , sayfa 300-306
156. Altınlı,E.,Uras,C.,Kapan,S.,Akçal,T.,Balcısoy,Ümit.:Ventral Fıtıklarda Laparoskopik Onarım Deneyimimiz,End.,Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergi – 7(4):143-146,2000
155. Akçal,T. Mide Kanserine Cerrahi Bakış , Kanser Gündemi ,5/3:19-23, 2000
154. 8.Congress of European Association for Endoscopic Surgery , Haziran 2000 Nice- Fransa
153. V.Onkolojide Sorunlar ve Güncel Çözümler Sempozyumu , Sindirim Kanalı Kanserleri: Mide Kanserinin Cerrahi Tedavisi” , Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal., Armada Oteli, Mayıs 2000- Ahırkapı-İstanbul
152. Anal Fissür’de tedavi yaklaşımı, SSK İstanbul Hastanesi Cerrahi Klinikleri Eğitim Programı Çerçevesinde Konferans: Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal., Nisan-2000, Samatya-İstanbul
151. 4.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi . “Laparoskopik Fıtık Cerrahisi ve Apendektomi Paneli” – Panel Yöneticisi: Prof.Dr.Tarık Akçal, Eresin Oteli, Nisan 2000- Topkapı – İstanbul
150. 4.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Nisan 2000- Eresin Oteli- Topkapı – İstanbul (Görev ile)
149. Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları” Tartışmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Şubat 2000, Swiss Otel-İstanbul
148. Meme ve Kolorektal Kanserlerin Tedavi Metodları ve En Son Gelişmeler”: Düzenleyenler Texas Üniversitesi, M.D.Anderson Kanser Merkezi, Amerikan Hastanesi. Hyatt Regency Oteli, Şubat 2000- İstanbul
147. 8.World Congress of Surgery of the İnternationeal Society of Surgery “İnternationeal Surgery “İnternationeal Surgical Week – Ağustos 1999, Viyana-Avusturya
146. 11.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi”. Holiday İnn Crowne Plaza, Haziran 1999- İstanbul
145. Aksillaya Yaklaşım: Tam disseksiyon?-Sentinel lenf ganglion biopsisi Paneli” -Panel Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal , 5.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Lütfi Kırdar Kongre Sarayı, Nisan 1999- İstanbul
144. “Kolo-rektal tümörlerde cerrahi yaklaşım.”, Okmeydanı SSK Hastanesi Eğitim Programı Çerçevesinde Konferans: Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal.,Şubat 1999- İstanbul
143. Akçal T.: “Perianal abse ve fistüller” Çağdaş Cerrahi Dergisi 13: 2-12, 1999
142. M, Sarıyar., Hamzaoğlu, İ., Yavuz, N., Ertem, M.,Uras, C., Eyüpoğlu, E., Sarıbeyoğlu, K., Yiğitbaşı, R., Akçal, T.: “Laparoskopik Splenektomi Deneyimimiz”. Turkish Journal of Endoskopik Laparoskopic Surgery, G:3/160-164,1999
141. Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları, “Modifiye Radikal Mastektomi: Standart teknikler, sık yapılan hatalar”. Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal., Swiss Otel, Aralık 1998- İstanbul
140. “Perianal abse ve fistüllerde cerrahi yaklaşım” , “İstanbul Tıp Fakültesi Kolon ve Rektum Hastalıkları ,3.Uzmanlık Sonrası Eğitim Semineri”- Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal -Pera Palas Oteli, Ekim 1998 –İstanbul
139. “Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları: Kolorektal Girişimler” Cerrahpaşa Tıp Fak. 30.Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı Çerçevesinde Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Ekim 1997, Cerrahpaşa-İstanbul
138. 7.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Eylül 1997- Kemer-Antalya-(Bildiri ile)
137. 37.Dünya Cerrahi Kongresi , Ağustos-1997, Acapulco-Meksika
136. European Congress of the international Hepato-Pankreato-Biliary Association , Haziran 1997- Hamburg
135. 3.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi “Laparoskopik Apandektomi ve Herni tamiri”, “Panel Başkanı: Prof.Dr.Tarık Akçal -Mayıs 1997- İstanbul
134. 3.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi – Mayıs 1997- İstanbul ( Görev ile)
133. “Ülseratif Kolit’te Cerrahi Yaklaşım” Okmeydanı SSK Hastanesi Eğitim Programı Çerçevesinde Konferans, Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal., Nisan 1997- İstanbul
132. Yiğitbaşı, R., Hamzaoğlu, İ., Karahasanoğlu, T., Ertürk, S., Kalafat, H., Sarıyar, M., Akçal, T.: Restoratif Proktokolektomide yeni bir 3-Anslı ileal poş modifikasyonu: 7.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Eylül 1997, Antalya, Özet Kitabı: Sayfa:63
131. Yardımcı H, Artış T, Uras C, Balcısoy Ü, Akçal T.: Rektal Kanamaların Seyrek Nedeni: Kolonik Lipom. Cerrahpaşa Tıp Fak.Derg 1997; 28:111-113
130. “European Congress of the international Hepato-Pankreato-Biliary Association”, Haziran 1997- Hamburg
129. Uras C, Altunkaya E, Yardımcı H, Göksel S, Kaptanoğlu L, Akçal T.: Peritoneal Cytology in Determination of Free Tumour Cells within the Abdomen in Colon Cancer. Surg. Oncol., 1996; 5:259-263
128. Uras C, Yardımcı H, Şener S, Balcısoy Ü, Akçal T.: Gastrointestinal Kanserlerde Çeşitli Tümör Belirteçlerinin Karşılaştırılması. Cerrahpaşa Tıp Fak Derg 1996; 27:119 – 123
127. Uras C, Yardımcı H, Mandel NM, Balcısoy Ü, Akçal T.: Meme Kanserli Hastalarımızın 5 Yıllık Sonuçları ve Takiplerinde Tümör Belirteci MCA’ın Değeri. Meme Hastalıkları Derg. 1996; 3:119-124
126. “Gastrointestinal kanamalarda strateji belirlenmesi. Ne zaman Cerrahi Tedavi ? ” Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, Alman Hastanesi;: Mayıs 1996- İstanbul
125. Yardımcı H, Uras C, Alponat A, Altınkaya E, Akçal T.: Tümör Markerlerinin Pozitifliğinin Gastrointestinal Kanserli Hastalarda İncelenmesi: 67 Olguluk Çalışma. Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 1996 Antalya, Bildiri özet kitabı: 104
124. Yardımcı H, Uras C, Ersan Y, Balcısoy Ü, Akçal T.: Farklı Dozlarda İntraperitoneal 5 Flourourasil Kullanımının Deneysel İntestinal Anastomozların iyileşmesi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 1996, Antalya. Bildiri Özet Kitabı: 75
123. VII.Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 1996 – Antalya-(Bildiri ile)
122. Akçal T.: Kolitis Ülserozanın Cerrahi Tedavisi. Aktüel Tıp 1996; 1:136-138
121. Uras C, Yardımcı H, Ertürk S, Balcısoy Ü, Akçal T.: Polipropilen Mesh ile İnsizyonel ve İnguinal Herni tamiri Uygulanan Hastalarımızın Erken ve Geç Dönem Sonuçları. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1996: 10:67-70
120. Uras,C.,Yardımcı,H.,Tosun,AG.,Gemicioğlu,B.,Akçal,T.:Laparoskopik Kolesistektomide Teofilin kullanımının Solunum Fonksiyonlarına Etkileri. II.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi Eylül 1995, İstanbul: Özet kitabı: s-122
119. II.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi , Eylül 1995- İstanbul-(Bildiri ile)
118. Akçal,T.,Bükey,Y.,Taşçı,H.,Taşkın,M.,Kalafat,H.,Uras,C.,Yardımcı,H.:Restoratif Proktokolektomi uygulanan 20 hastamızın Geç Dönem Sonuçları. VI.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Eylül 1995 Antalya, Özet kitabı:B-57
117. VI.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi, Eylül 1995- Kemer-Antalya-(Bildiri ile)
116. Prof.Dr.Tarık Akçal, “Peptik Ülser Cerrahisinde Laparoskopik Yöntemler” , “LAPAROSKOPİK CERRAHİ” içersinde, Editör: Alemdaroğlu,K. ,Taşkın,M., 1..Baskı, İstanbul Üniversitesi Basımevi,1995 ,sayfa 99-116

115. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı, “Kolo-rektal Kanserlerde Tedavi Yaklaşımları Panel -Konuşmacılar:Prof.Dr.TarıkAkçal – Prof.Dr.Sanaç Y.,Prof.Dr.Gökşen Y. , Prof.Dr.Okkan S. Ocak 1995- Levent – İstanbul
114. 4.European Congress of video surgery , 5-8 June 1994 , The Marmara Hotel- Taksim İstanbul (Katılımcı)
113. 6.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi , 7 Haziran 1994 , Sheraton Oteli-İstanbul (Katılımcı)
112. Özgültekin,R.,Ersan,Y.,Uras,C.,Göksel,S.,Akçal,T.: Das Syndrom Des Solitaren Ulcus Recti .Eine Seltene Ursache der Rezidivierenden Rectalen Blutung. Chirurg. 1993; 6:653-656
111. Uras, C., Alponat, A., Akçal, T.,Balcısoy, Ü.: Retroperitoneal Hydatic Cyst; An unusual Primary Location. Dig Surg. 1993; 10:49-51
110. C.Uras, N.Çelik, T.Akçal, K.Sacit, G.Özbay, N.Şendağ; “Comparison of two prosthetic materials (Polyglactin and Polypropylene mesh) for abdominal wall reconstruction” , Oral presentation , I. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi , 10-13 Kasım 1993 , Taksim-İstanbul
109. I. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (Uluslararası katkı ile) , 10-13 Kasım 1993 , Taksim-İstanbul (Oral sunum ile)
108. C.Uras, F.Özçelik, Y.Ersan, Ü.Balcısoy, T.Akçal ; “Kolonun Habis Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları”, Bildiri , IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 10-14 Eylül 1990 , Kemer-Antalya, Bildiri Özet Kitabı: Sayfa 58
107. T.Akçal, Y.Bükey, H.Taşçı, Y.Ersan, C.Uras. “Kolonun mukozal lezyonlarında “Total Kolektomi+Rektal Mukozektomi+İleal J Poş+Poş-anal anastomoz” (UTSUNOMİYA) girişimi ile elde edilen sonuçlar” , Bildiri , IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 10-14 Eylül 1990 , Kemer-Antalya , Bildiri Özet Kitabı: Sayfa 4
106. IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 10-14 Eylül 1990 , Kemer-Antalya ( Bildiri ile)
105. Andican A, Akçal T, Kalafat H, Özçelik F; La pancreatectomie totale dans le traitement de L’adenocarcinome du pancreas. XI session des journees medicales Balkaniques, s.10, 1989
104. Uras,C.,Özçelik,F.,Akçal,T.: Karaciğer metastatik tümörleri, Medica, 4:30-34, 1988(8)
103. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Açık Oturum, “Hemoroid Tedavisi” Yönetici: Dr Kemal Alemdaroğlu, Konuşmacılar: Dr Kaya Çilingiroğlu- Dr Suat Eren- Dr Ali Rıza Ünal- Doç Dr Tarık Akçal -Dr Ahmet Özbal-Dr Taner Arıkan, 26-29 Eylül 1988, Marmaris-Muğla, Kongre Özet Kitabı, sayfa:A.O.2
102. T.Akçal, Y.Bükey, C.Uras, F.Özçelik: Kolitis Ülserozanın Tedavisinde Yeni Cerrahi Alternatif; “Total Kolektomi+Rektomukozektomi+İleal J-Poş+ Poş-Anal anastomoz” işlemi uygulanan bir olgu. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Bildiri , 26-29 Eylül 1988, Marmaris-Muğla, Kongre Özet Kitabı, sayfa:31
101. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 26-29 Eylül 1988, Marmaris-Muğla (Konuşmacı + Bildiri ile)
100. Balcısoy,Ü.,Akçal,T.,Özçelik,F.: Erkekte meme kanseri, Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul,Haziran 1988, Kongre Özet Kitabı sayfa: 158-159
099. Ulusal Cerrahi Kongresi, 5-9 Haziran 1988- İstanbul- (Bildiri ile)
098. Gastro-Entero-Hepatoloji Günleri, 13-16 Haziran 1988- İstanbul
097. Diabet ve Beslenme Günleri, 8-10 Haziran 1988- İstanbul
096. 6.Giessen Haftası, 26-28 Mayıs 1988- İstanbul – (Bildiri ile)
095. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı , “Kanser Günleri – Seminar on Colo-Rectal Cancer”, Konuşmacı: Prof.Dr.Tarık Akçal, “Rektum kanserinde cerrahi tedavi sonuçları”, Ekim 1988, Destek Reasürans Konferans Salonu, Maçka-İstanbul
094. Türk Gastroenteroloji Derneği Mezuniyet Sonrası Bilimsel Toplantısı, “Kolitis Ülseroza” , 24 Mayıs 1988- İstanbul
093. I.Türk Tıp Tarihi Kongresi, 17-19 Şubat 1988- İstanbul
092. Alver,O.,Kayabaşı,B.,Akçal,T.,Uras,C.,Tortum,O.B.: İnternal ekstrüzyon gösteren üç “gossypiboma” olgusu, Medica, 4:25-28,1987(2)
091. IV.Vakıf Gureba Tıp Günleri, 7-10 Aralık 1987- İstanbul
090. Balcısoy,Ü.,Akçal,T.,Özçelik,F.,Koç,A.E.: The advanced mammary carcinoma cases not involving the axillary region, Mediterranean Surgical Meeting’87, İstanbul, Haziran 1987, Abstracts Book p.174
089. Koç,A.E.,Akçal,T.,Balcısoy,Ü.,Özçelik,F.: İnguinal herniorafi, Mediterranean Surgical Meeting’87, İstanbul,Haziran 1987, Abstracts Book p.93
088. Mediterranean Surgical Meeting’87 13-20 Haziran 1987- İstanbul /Antalya-(Bildiri ile)
087. Akçal,T.,Balcısoy,Ü.,Uras,C.: Memenin fibrokistik hastalığında Bromokriptin’in yeri, Ulusal Cerrahi Dergisi, 3(2): B91-B92, 1987
086. “LECTURE NOTES ON GENERAL SURGERY” , Ed: Ellis,H.,Calne,R.Y., Oxford Publication, 6th Edition, 1982,London.Çeviri:Doç.Dr.Tarık Akçal, Balcısoy,Ü.,Koç,A.E.,

Sarıyar,M.:“CERRAHİ DERS NOTLARI”, Nobel Tıp Kitabevi, 1.Baskı, 1987, İstanbul,415 sayfa.
085. İstanbul Tıp Fakültesi 9.Kurultayı, 23-25 Eylül 1987- İstanbul
084. Akçal,T.,Şirin,F.,Balcısoy,Ü.,Uras,C.: Kolodek taşlarında hangi cerrahi?, Ulusal Cerrahi Dergisi, 3(1): B32-B33, 1987
083. VI. Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Sempozyumu, 26-27 Mayıs 1986- İstanbul
082. Akçal,T.,Uras,C.,Taşkın,M.: Kolonda kanser-adenom ilişkisi, Deniz Tıp Bülteni, 3:29- 34, 1986(8)
081. “Selim Meme Hastalıklarında Bromokriptin Tedavisinin Yeri” -Konuşmacı:Doç.Dr.Tarık Akçal , “Sandoz Paneli”, Kasım 1986, Hilton-İstanbul
080. II.Gülhane Tıp Haftası, 12-15 Kasım 1986- İstanbul
079. Akçal,T.,Uras,C.,Balcısoy,Ü.: Anal fistüllü hastalarda tedavi sonrası geç sonuçlar, II. Ulusal Proktoloji Kongresi, Datça-Muğla, Eylül 1986, Kongre Özet Kitabı sayfa:27
078. Akçal,T.,Uras,C.,Koç,A.E.: Cerrahi olarak tedavi edilen anal fissür vakaları ve geç sonuçları, II. Ulusal Proktoloji Kongresi, Datça-Muğla, Eylül 1986, Kongre Özet Kitabı sayfa:50
077. kçal,T.,Uras,C.,Özçelik,F.,Balcısoy,Ü.: Kliniğimizde 1980-1985 yılları arasında tedavi edilen hemoroid vakaları ve geç sonuçları, II.Ulusal Proktoloji Kongresi, Datça-Muğla, Eylül 1986, Kongre Özet Kitabı sayfa: 48
076. II.Ulusal Proktoloji Kongresi, 15-18 Eylül 1986- Datça-Muğla (Bildiri ile)
075. 7.Ulusal Patoloji Kongresi, 14-16 Mayıs 1986- İstanbul
074. Akçal,T.,Balcısoy,Ü.,Uras,C.: Memenin fibrokistik hastalığında Bromokriptin’in yeri, IV.Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Mayıs 1986, Bildiri Özet Kitabı sayfa:82,
073. Akçal,T.,Şirin,F.,Balcısoy,Ü.,Uras,C.: Koledok taşlarında hangi cerrahi?, IV.Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Mayıs 1986, Bildiri Özet Kitabı sayfa:49,
072. Akçal,T.,Şirin,F.,Eyüpoğlu,E.,Çiçek,Y.: Son 10 yılda kliniğimizde görülen femoral fıtık vakaları, IV.Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Mayıs 1986, Bildiri Özet Kitabı sayfa:43
071. IV.Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-3 Mayıs 1986- Ankara -(Bildiri ile)
070. Kayabaşı,B.,Şirin,F.,Alver.O.,Akçal,T.,Özcan,M.,Çiçek,Y:Pankreas psödokistleri, Deniz Tıp Bülteni, 3:5-16, 1986(7)
069. Akçal,T.,Uras,C.: Kolorektal adenomlar, III.Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, Mayıs 1985, Kongre Özet Kitabı sayfa:165
068. III.Ulusal Cerrahi Kongresi, 1-4 Mayıs 1985- İstanbul -(Bildiri ile)
067. Akçal,T.,Saner,H.,Uras,C.: İnternal hemoroid tedavisinde skleroterapi’nin yeri, II.Ulusal Cerrahi Kongresi, İstanbul, Nisan 1984, Kongre Özet Kitabı sayfa:77
066. II.Ulusal Cerrahi Kongresi, 18-21 Nisan 1984- İstanbul -(Bildiri ile)
065. Akçal,T.,Andiçen,A.,Yüceyar,S.,Cebeci,H.: Familyal polipozis ve cerrahi tedavi prensipleri, XVIII.Balkan Tıp Günleri, İstanbul, Eylül 1984, Özet kitabı sayfa:46
064. XVIII. Balkan Tıp Günleri, 30 Ağustos-1 Eylül 1984- İstanbul-(Bildiri ile)
063. Akçal,T.,Uras,C.,Salepçioğlu,A.: Bir mide lipomu olgusu, Cer.Tıp Fak.Der., 15:570-572, 1984
062. Cebeci,H.,Andiçen,A.,Saner,H.,Akçal,T.,Ersan,Y.: Rezeksiyon sonrasında görülen mide güdüğü kanserleri, Cer.Tıp Fak.Der., 14: 352-356, 1983
061. Akçal,T.,Şehiraltı,V.,Andiçen,A.,Saner,H.,Cebeci,H.,Söylet,Y.,Salepçioğlu,A.: Hemoroid tedavisindeki görüşler, Cer.Tıp Fak.Der., 14: 128-131, 1983
060. Saner,H.,Akçal,T.,Andiçen,A.,Cebeci,H.,Söylet,Y.,Salepçioğlu,A.: Anorektal fistüllerde 10 yıllık klinik materyelinin taranması ve elde edilen sonuçlar, Cer. Tıp Fak.Der., 14:117-122,1983
059. Cebeci,H.,Akçal,T.,Andiçen,A.,Saner,H.,Şehiraltı,V.,Söylet,Y.,Salepçioğlu,A.: “Kondiloma Aküminatum’da tedavi seçimi, Cer.Tıp Fak.Der., 14:114-116, 1983
058. Cebeci, H.,Andiçen,A.,Şehiraltı,V.,Akçal,T.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.: Prolapsus rekti için kliniğimizde yapılan cerrahi girişimlerin incelenmesi ve sonuçları, I.Ulusal Proktoloji Kongresi,

Marmaris-Muğla, Eylül 1982,Kongre Özet Kitabı, Sayfa: 76-78
057. Cebeci,H.,Andiçen,A.,Akçal,T.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.: Kolon anastomozlarında teleskop yönteminin uygulanması ve sonuçları, I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris-Muğla, Eylül 1982, Kongre Özet Kitabı, Sayfa:63-64
056. Akçal,T.,Andiçen,A.,Saner,H.,Cebeci,H.,Salepçioğlu,A.,Söylet,Y.: Son 10 yılda kliniğimizde tedavi edilen fistül perianal olguları, I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris-Muğla, Eylül 1982, Kongre Özet Kitabı, Sayfa:80-81
055. Akçal,T.,Şehiraltı,V.,Andiçen,A.,Saner,H.,Cebeci,H.,Salepçioğlu,A.: Son 10 yılda kliniğimizde tedavi edilen hemoroid olguları, I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris-Muğla, Eylül 1982, Kongre Özet Kitabı, Sayfa:87-88
054. Cebeci,H.,Akçal,T.,Andiçen,A.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.,Şehiraltı,V.: Kondiloma aküminata’da tedavi seçimi, I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris-Muğla, Eylül 1982, Kongre Özet Kitabı, Sayfa: 84-85
053. Akçal,T.,Söylet,Y.,Andiçen,A.,Saner,H.,Cebeci,H.,Salepçioğlu,A.: Klinik uygulamada selim anal hastalıklar ve sıklığı, I.Ulusal Proktoloji Kongresi, Marmaris-Muğla, Eylül 1982, Kongre Özet Kitabı, Sayfa: 61
052. I.Ulusal Proktoloji Kongresi, 13-16 Eylül 1982- Marmaris-Muğla (Bildiri ile)
051. Saner,H.,Cebeci,H.,Akçal,T.,Andiçen,A.,Salepçioğlu,A.: Anal epidermoid kanserlerin cerrahi tedavisi, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı,İstanbul,Eylül 1981, Bildiri Özet Kitabı, Sayfa:96
050. Cebeci,H.,Akçal,T.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.,Andiçen,A.: Rektum ve anüs kanserleri için abdomino-perineal amputasyondan sonra pelvik ve perineal yaranın pediküllü omentum grefi ile kapatılması, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı,İstanbul, Eylül 1981,Bildiri Özet Kitabı, Sayfa:95
049. Cebeci,H.,Saner,H.,Andiçen,A.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.: Henley-Soupault-Bucaille yöntemi ile tedavi edilmiş 9 Dumping sendromu olgusu ve sonuçları, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı, İstanbul, Eylül 1981, Bildiri Özet Kitabı sayfa :34
048. Saner,H.,Cebeci,H.,Akçal,T.,Andiçen,A.,Salepçioğlu,A.: Rektal prolapsus tedavisinde “Nigro” ameliyatı, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı, İstanbul, Eylül 1981, Bildiri Özet Kitabı sayfa:89
047. Cebeci,H.,Saner,H.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.,Andiçen,A.,Şehiraltı,V.: 1970-1980 yılları arasında Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğinde tedavi edilen 53 Akalazya olgusu ve sonuçları, 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı, İstanbul, Eylül 1981, Bildiri Özet Kitabı sayfa:9
046. 4.Türk Gastroenteroloji Kongresi – İstanbul Tıp Fakültesi 6.Kurultayı, 20-25 Eylül 1981- İstanbul (Bildiri ile)
045. Saner,H.,Kafadar,Y.,Akçal,T.,Alver,O.: Pankreasın gerçek kistleri, Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Haziran 1981
044. Saner,H.,Cebeci,H.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.: Özofagus varis kanamalarında balon tamponadı ve acil cerrahi tedavi sonuçları, Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Haziran 1981
043. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-13 Haziran 1981- Ankara (Bildiri ile)
042. Akçal,T.,Saner,H.,Kafadar,Y.,Cebeci,H.: Cerrahi açıdan irritable kolon, Yeni Symposium, 19:38-45,1981
041. Taşpınar,A.H.,Koç,A.E.,Öneş,S.,Akçal,T.,Büyükünal,C.: L’echinococcose alveolaire du foie en Turquie, Archives L’union Medicale Balkanique, 18:359-361, 1980
040. Cebeci,H.,Andican,A.,Akçal,T.: Obstrüktif iktere neden olan bir papilla Vateri tümöründe lokal eksizyon uygulanması, III. Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, İstanbul, 1980
039. Cebeci,H.,Andiçen,A.,Salepçioğlu,A.,Akçal,T.,Saner,H.: Koledokolitiasis’de ameliyat seçimi problemleri, III. Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, İstanbul, 1980
038. Cebeci,H.,Andiçen,A.,Akçal,T.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.: Habis biliyer obstrüksiyonda hepato-jejunostomi’nin (Longmire) yeri, III.Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, İstanbul, 1980
037. Akçal,T.,Andiçen,A.,Güzel,Z.,Vural,F.: Cerrahi yara iyileşmesi sürecinde sarılığın rolü, III.Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, İstanbul, 1980
036. III.Uluslararası Karaciğer Hastalıkları Semineri, 30-6 /1-7 -1980, İstanbul -(Bildiri ile)
035. Akçal,T.,Alver,O.: Omfalomezenterik kanal anomalileri, Yeni Symposium, 18:59-65, 1980
034. Alver,O.,Akçal.T.,Cebeci,H.,Öneş,S.: Splenosis; Olağandışı klinik özellikler gösteren üç olgu bildirisi, Cer.Tıp Fak.Der., 11:383-389, 1980
033. Akçal,T.: Kolonda laktuloz ile sağlanan asid ortamın, kolon anastomozlarının iyileşme sürecine etkisi, Doçentlik tezi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kürsüsü, 1980
032. “Alex Simpson Smith Memorial Lecture”, “The problem of colo-rectal cancer”, Prof.G.Slaney, 10 Ekim 1979, Hammersmith Hospital, Londra-İngiltere
031. Postgraduate course in proctology 8-15 Ekim 1979, St.Marks Hospital, Londra –İngiltere
030. “Stoma Care Study Day-79”, Eylül 1979, John Radcliffe Hospital, Oxford-İngiltere
029. The fourth joint meeting of “Surgical Research Society” and “The Society of University Surgeons” and “European Society for Surgical Research” , 5-7 Temmuz 1979, Oxford-İngiltere
028. Saner,H.,Oktay,E.,Akçal,T.,Ozan,S.,Kaynar,İ.: Epidermoid cysts of the spleen, Med.Bull.İstanbul, 12:79-84, 1979
027. Course in Gastroenterology, 7-10 Ocak 1979, Oxford –İngiltere
026. Alemdaroğlu,K.,Akçal,T.,Sayın,A.: Boğulmuş Littre fıtığı olgusu, Cer.Tıp Bül., 12:113-116, 1979
025. Salepçioğlu, A.,Akçal,T.,Subaşı,M.: Gastroptoz tedavisinde “Pyloroplasty”nin yeri ve ameliyatın geç sonuçlarının değerlendirilmesi, Cer. Tıp.Der., 10:196-202, 1979
024. Cebeci, H.,Salepçioğlu,A.,Saner,H.,Akçal,T.: Mide güdüğü kanseri, Türk Tıp Aka.Mec.,(Abst.), 12:291, 1978
023. Cebeci,H.,Salepçioğlu,A.,Saner,H.,Akçal,T.: 1952-1978 yılları arasında kliniğimizde görülen sindirim kanalı heterotopik pankreas olguları, Türk Tıp Aka.Mec., (Abst.), 12:290,1978
022. XXV.Ulusal Türk Tıp Kongresi, 9-13 Ekim 1978- İstanbul
021. Cebeci,H.,Saner,H.,Salepçioğlu,A.,Akçal,T.: Özofagus varis kanamalarında acil olarak yapılan “gastric transection” sonuçları, II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, Mayıs 1978, İstanbul, Özet Kitabı, sayfa:246-247
020. Akçal,T.,Büyükünal,C.,Saner,H.,Yazıcı,H.,Cebeci,H.: İdiopathic granulomatous hepatitis, II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, Mayıs 1978, İstanbul , Özet Kitabı, sayfa: 243-245
019. Akçal, T.,Saner,H.,Cebeci,H.,Büyükünal,C.: Tıkanma sarılığı oluşturmuş Echinococcosis Alveolaris olgusu, II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, Mayıs 1978, İstanbul, Özet Kitabı sayfa:240-242
018. II.Karaciğer Hastalıkları Semineri, 17-18 Mayıs 1978- İstanbul (Bildiri ile)
017. Cebeci,H.,Andiçen,A.,Saner,H.,Akçal,T.: Midede yerleşmiş heterotopik pankreas, Cer.Tıp Fak.Der.,9:292-296,1978
016. Akçal, T.,Alver,O.: Meckel divertikülü olguları, Cer. Tıp Fak. Der., 9:276-283,1978
015. Akçal,T.,Alver,O.: Granulomatöz kolitis’de serbest perforasyon, Cer.Tıp Bül., 10:144-148,1977
014. Cebeci,H.,Saner,H.,Kurul,S.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.: Çocuklarda görülen ekstrahepatik portal hipertansiyon, Cer. Tıp Fak. Der., 8:89-94, 1977
013. Cebeci,H.,Saner,H.,Kurul,S.,Akçal,T.,Salepçioğlu,A.: Çocuklarda görülen intrahepatik portal hipertansiyon, Cer.Tıp Fak. Der., 8:48-52, 1977
012. 2.Ulusal Kanser Kongresi, 3-6 Nisan 1977- İstanbul
011. Cebeci,H.,Saner,H.,Akçal,T.,Özyeğin,A.: Üst ekstremite tutulmaları da gösteren Buerger vakaları, Symposium, 15:60-72, 1977
010. Salepçioğlu, A.,Cebeci,H.,Saner,H.,Akçal,T.: Congenital oesophagobronchial fistüla in the adult, Br.J.Surg., 64:581-582, 1977
009. XIII. Balkan Tıp Haftası, 12-17 Eylül 1977- İstanbul
008. Akçal,T.,Alver,O.,Saner,H.,Özgüç,N.: Aksesuar dalaklar, Türk Tıp Der.Mec., 43: 313-316, 1977
007. 3.Giessen Tıp Haftası, 17-19 Haziran 1976- İstanbul
006. Akçal,T.,Alver,O.: Barsak tıkanmasına neden olmuş bir Vitellin kanalı kisti (Enterokistoma) olgusu, Cer.Tıp Fak. Der., 7:371-375, 1976
005. Gürsel,K.,Akçal,T.,Göker,B.: İntraabdominal abseler, Cer. Tıp Bül., 9:27-34,1976
004. Alver,O.,Akçal,T.,Cebeci,H.: Fıtıklı hastalarda künt karın travması ile gelişen ince barsak perforasyonları, Haseki Tıp Bülteni, 14:54-58, 1976
003. Akçal,T.,Alver,O.: Barsak malrotasyonu ve volvulus, Cer.Tıp Bül., 9:41-52, 1976
002. Akçal,T.:Üst sindirim kanalı perforasyonlarında Gastrografin ile erken teşhis metodu, Uzmanlık tezi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahi Kürsüsü, 1974
001. Kahraman, K.,Tözen,M.,Akçal,T.: Tiroid guddesine infiltre bir liposarkoma, Cer.Tıp Bül.,4:16-23,1971