Hakkımda

tarikakcal

Prof.Dr. Ömer Tarık AKÇAL

İzmir doğumluyum, Vefa Lisesini 1963, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini  1969  yılında bitirdim ve aynı yıl  “Cerrahpaşa Genel Cerrahi Kliniği” ne asistan olarak kabul edildim. Aynı klinikte 1974 yılında uzman, 1980 yılında Doçent, 1988 yılında ise Profesörlüğe yükseltildim.

O gün bu gün Cerrahpaşa’nın içinde her açıdan, ama en önemlisi eğitim açısından, çok güzel şeyler yaşadım, hayatımın en büyük bölümü bu hastanenin sınırları içersinde geçti desem yanlış olmaz. Hem teorik bilgilenme , hem de cerrahi pratiği açılarından; Cerrahpaşa “Genel Cerrahi Kliniği” ve 1982 YÖK kanunu sonrasındaki adıyla,  “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Genel Cerrahi Ana Bilimdalı” nda, Türkiye’nin en büyük bilgi ve cerrahi deneyimine sahip hocalarım,  ama en başta Prof.Dr.Adnan Salepçioğlu ve Prof.Dr.Tarık Minkari tarafından yetiştirildim.  Binlerce ameliyat yaptım; 1970 li yılların kavgalı-dövüşlü ortamında “acil cerrahi”yi,  hocalarımdan “sindirim sistemi cerrahisi” ,  “kolo-rektal cerrahi” ve “meme cerrahisi”ni , “troid hastalıkları” cerrahisinde  Türkiye’nin en büyük ustası Prof.Dr.Erol Düren’ den  “troid cerrahisi” ni öğrendim; yaklaşık 1500 ün üzerinde “troid ameliyatı” yaptım. 1990 yılında  gündeme gelen “Laparoskopik cerrahi” uygulamalarının  ilk gününden itibaren içinde bulundum ve bu cerrahi metodu, 1990 dan itibaren,  safra yolları ve dalak; 2000 yılından sonra da  tüm karın içi  ameliyatlarda (kolo-rektal ve tüm sindirim sistemi) ve fıtık  ameliyatlarının tamamında kullanmaya başladım; böylece hem klasik hem de laparoskopik cerrahi konusunda geniş deneyim sahibi oldum.

1978-1979 da onaltı ay boyunca, aktif “surgical registrar” olarak  Oxford Üniversitesi Cerrahi Bölümü,  “Nuffield Department of Surgery” de ve  dünyanın en saygın kolo-rektal cerrahi merkezi olan  Londra, “St.Mark’s Hospital” de çalıştım.

Akademik hayatım boyunca, 200 civarında , yabancı-yerli “bilimsel makalem” yayınlandı. 40 yılı aşkın süredir çok sayıda , “yerli – yabancı kongre ve bilimsel toplantı” ya katıldım. Buralarda,  “konuşmacı – panelist – panel yöneticisi – tartışmacı – oturum başkanı – konferans başkanı ve kongre başkanı” olarak her tür “bilimsel aktivite” de  yer aldım. Bunların yanında; yazdığım  kitap ve kitap bölümleri, yaptığım kitap editörlükleri ve çevirmenlikler ile ortaya “adımı taşıyan” 25 kitap çıktı.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası cerrahi derneğinin ve en başta “Ulusal Cerrahi Derneği” nin  kurucu üyesiyim., “Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahisi Derneği” nin de kurucu ve yönetim Kurulu üyesiyim. “Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği”, “İstanbul Cerrahi Derneği” ve “Fıtık Dernek” lerinin de kurucu üyeliği yanında ”Avrupa  Kolo-Rektal Cerrahi Derneği” ( ESCP) nin  üyelerindenim. Meme hastalıkları konusunda Türkiye’nin ilk derneklerinden olan ve aktivitesi Türk meme cerrahisini çok etkilemiş bulunan, ulusal ve uluslararası kongreleri ve  2001-Dünya kongresini İstanbul’da gerçekleştiren  ,”İstanbul Senoloji Derneği” nin de ilk ve aktif  üyelerindenim.

1998-2001 yıllarında, üç yıl boyunca, Üniversitemizin en üst idari kurulu olan            “Üniversite Senatosu” nda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin seçilmiş senatörü olarak, çok onurlu bir görev yaptım.   Ekim 2013’ de, İstanbul Üniversitesi , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim üyeliği görevimden emekli oldum.

Üniversiter çalışmalarım ile birlikte , 1984 yılından beri yani 30 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak yapmakta bulunduğum “muayenehane hekimliği”  çalışmam halen yoğun olarak devam etmektedir.

 

Prof Dr Ömer Tarık Akçal